#Randenaslepo

Snímek studentů oboru Multimédia v ekonomické praxi.