Post it

Snímek studentů oboru Multimédia v ekonomické praxi.