Přihořívá

V rodině s jednou dcerkou se mamince za záhadných okolností ztrácí věci – náušnice, peníze.. Nedokáže si události vysvětlit a situaci neulehčuje ani problémová dcera, která není schopna projevit vůči své matce špetku citu a snaží se jí za jakýchkoliv okolností ublížit. Na konci se dozvídáme, že dcera pochází z týrané rodiny a potřebuje speciální péči, aby z ní mohla vyrůst žena, která třeba pomůže dalším dětem, co to neměly v prvních měsících života jednoduché.